אירועי תרבות

01.02 איסמעיליה -ירושלים

שורות 11-13

מק"ט:2018-0096