ראשי
24.07 ימי מוקד והסדרי טיעון עם כבוד השופט צחי עוזיאל

מק"ט:17-0266
27.07 דגשים בסעדים זמניים בביהמש השלום השופטת טל לוי מיכאלי

מק"ט:17-0267
23.08 סדרי דין והתנהלות ביהמ לענייני משפחה עם השופטת מירה דהן

מק"ט:17-0268
20.07 ועדת רמהש ועדת הרצליה הרצאתה של ד"ר אנאבלה שקד

מק"ט:17-0271
12.09 ועדה מצולמת-מיסוי מקרקעין

מק"ט:17-0273
13.09 ועדה מצולמת- פסיכיאטריה פסיכולוגיה ומשפט

מק"ט:17-0274
26.09 ועדת מצולמת-ביטוח לאומי

מק"ט:17-0275
27.09 ועדה מצולמת - קניין ומקרקעין

מק"ט:17-0276