ראשי
24.03 הרצאה עם כבוד השופט (בדימוס) אשר דן גרוניס

מק"ט:17-0250
26.03 ערב עיון: רב שיח - סוגיות מיוחדות בדיני משפחה (מ. מרכז)

מק"ט:17-0021
27.03 ערב עיון: גורל מתנות והענקות במסגרת הליך פירוד וגירושין (מ. מרכז)

מק"ט:17-0022
30.03 ערב עיון: דיני נזיקין (מ. מרכז)

מק"ט:17-0023
28.03 ערב עיון: בדלתיים פתוחות - החולה בנפשו (מ. מרכז)

מק"ט:17-0026
28.05 ועדת קשר רעננה עסקאות מקרקעין (מ.מרכז)

מק"ט:17-0251
05.04 הרמת כוסית חגיגית לחג הפסח 18:30

מק"ט:17-0252
28.03 ועדת קשר אריאל וישובי השומרון- מרץ (מ. מרכז)

מק"ט:17-0043