ראשי
28.03 מחוז מרכז עסקאות ביטחוניות בעידן דינאמי ומשתנה

מק"ט:19-0102
31.03 מחוז מרכז היסטוריה, תרבות ומשפט

מק"ט:19-0103
24.02 מחוז מרכז טנטון בראי הביטוח הלאומי

מק"ט:19-0134
26.02 מחוז מרכז עקרונות יסוד של מקרקעי ישראל

מק"ט:19-0135
26.02 מחוז מרכז אתיקה והתחדשות עירונית

מק"ט:19-0136
04.03 מחוז מרכז- ועדת קשר לב השרון דיני תכנון ובנייה

מק"ט:19-0137
05.03 מחוז מרכז מיסוי מקרקעין

מק"ט:19-0138
06.03 מחוז מרכז טכנולוגיות בנט המשפט

מק"ט:19-0139