ראשי
09.11 השקת הספר תובענות ייצוגיות

מק"ט:17-0426
09.11 תובענות ייצוגיות

מק"ט:2017-M110
12.11 עסקאות מסחריות

מק"ט:2017-M112
13.11 סוגיות בדיני עבודה מפגש בודד

מק"ט:2017-M115
15.11 הגבלים עסקיים מפגש בודד

מק"ט:2017-M117
26.11 משפט וקהילה - פלילי (מחוז מרכז)

מק"ט:17-0384
26.11 הזוית השיפוטית רפי ארניה (מחוז מרכז)

מק"ט:17-0313
27.11 סיכונים סביבתיים ועריכת דין (מחוז מרכז)

מק"ט:17-0334