ראשי
01.01 השתלמות עומק: דיני הוצאה לפועל

מק"ט:2017-M002
01.01 השתלמות עומק: דיני הוצאה לפועל- עלות מפגש בודד

מק"ט:2017-M003
06.01 השתלמות : קורס ספרדית למשפטנים

מק"ט:2017-M007
23.01 השתלמות עומק : מיסוי מקרקעין

מק"ט:2017-M010
23.01 השתלמות עומק: מיסוי מקרקעין- עלות מפגש בודד

מק"ט:2017-M011
30.01 השתלמות עומק: רשלנות רפואית

מק"ט:2017-M012
30.01 השתלמות עומק: רשלנות רפואית - עלות מפגש בודד

מק"ט:2017-M013
01.02 השתלמות עומק: דיני מזונות

מק"ט:2017-M016