ארועים מיוחדים
01.04 טכנוליגל: חדשנות בעולם המשפט

מק"ט:18-0625
14.05 ועדת בית הפרקליט: "תורת המשחקים ומשפט"כבוד השופט יהורם שקד

מק"ט:19-0148
31.03 שיג ושיח: חידושים ומגמות בתביעות פירוק

מק"ט:19-0149
24.03 שיג ושיח: מזונות וכריכה

מק"ט:19-0150
30.04 קפה וספר: אילן הייטנר

מק"ט:19-0152
14.04 פולמוס משפטי: סגן הכנ"רית בן ציון פיגלסון

מק"ט:19-0002
06.05 משפט על הבר 6.5.19

מק"ט:19-0229
16.04 משפט על הבר 16.4.19

מק"ט:19-0228