ארועים מיוחדים
04.02 טכנוליגל: פיתוח עסקי ושיווק לעורכי דין

מק"ט:18-0623
18.02 טכנוליגל: ליגל-טק בישראל

מק"ט:18-0624
01.04 טכנוליגל: חדשנות בעולם המשפט

מק"ט:18-0625
15.04 ועדת בית הפרקליט" פסיכולוגיה קוגנטיבית חיובית עו"ד ינון היימן

מק"ט:19-0147
14.05 ועדת בית הפרקליט: "תורת המשחקים ומשפט"כבוד השופט יהורם שקד

מק"ט:19-0148
31.03 שיג ושיח: חידושים ומגמות בתביעות פירוק

מק"ט:19-0149
24.03 שיג ושיח: מזונות וכריכה

מק"ט:19-0150
15.03 קפה וספר: סמדר שיר

מק"ט:19-0151