כנסים חד יומיים
18.02 כנס חד יומי בנושא: נזיקין

מק"ט:2018-0499
14.03 הלבנת הון, סודיות, חוק אשראי הוגן וחדלות הפירעון - מערכת הבנקאות מעוצבת מחדש

מק"ט:2019-0080