כנסים חד יומיים
28.11 כנס חד יומי - מיסוי מקרקעין

מק"ט:2016-0493
16.02 כנס חד יומי בנושא משפחה

מק"ט:2017-0083
16.03 כנס חד יומי בנושא בנקאות

מק"ט:2017-0084
23.03 כנס חד יומי פירעון ובנקאות - (מחוז חיפה)

מק"ט:2017-0092
30.03 כנס חד יומי בנושא פלילי

מק"ט:2017-0086
06.04 כנס חד יומי בנושא נזיקין

מק"ט:2017-0085
20.04 כנס חד יומי בבית מלון בנושא היבטים פרקטיים בדיני משפחה

מק"ט:2017-0675
27.04 כנס חד יומי בבית מלון בנושא מיסוי מקרקעין וחוק ההסדרים

מק"ט:2017-0676