כנסים חד יומיים
14.10 14.10.18 כנס בנושא: סייבר ותקנות ה-GDPR

מק"ט:18-0474
25.10 כנס חד יומי: דיני משפחה

מק"ט:2018-0496
13.11 כנס חד יומי בנושא: נזיקין

מק"ט:2018-0499
15.11 כנס חד יומי בנושא: חדלות פירעון

מק"ט:2018-0500
20.11 כנס חד יומי: חידושים בדיני הגבלים עסקיים

מק"ט:2018-0497
22.11 כנס חד יומי בנושא: פלילי

מק"ט:2018-0495
28.11 עולם חדלות הפירעון עם כניסתו של חוק הדלות ושיקום

מק"ט:2018-M103
13.12 כנס חד יומי בנושא:מקרקעין ומיסוי מקרקעין

מק"ט:2018-0494