כנסים חד יומיים

27.04 כנס חד יומי בבית מלון בנושא מיסוי מקרקעין וחוק ההסדרים

מק"ט:2017-0676
11.05 כנס חד יומי בבית מלון בנושא פנסיית נכות הדרך למימוש זכויות

מק"ט:2017-0677
18.05 כנס חד יומי התיקון לחוק הנכים ולחוק משפחות חיילים (מרכז)

מק"ט:2017-0686
29.06 כנס חד יומי בדיני עבודה ופנסיה (מ.מרכז)

מק"ט:2017-0685