השתלמות מחוז מרכז

03.07 השתלמות בסיסית במקרקעין

מק"ט:18-0205
08.07 התחדשות עירונית 8.7.18

מק"ט:18-0208
11.07 פרקטיקה בעריכת הסכמים 11.7.18

מק"ט:18-0210