ועדות משרדיות

04.07 הרצאתו של גונן בן יצחק "הנסיך הירוק" במשרד ליפא מאיר

מק"ט:18-0304
08.07 הרצאתו של יוני כהן אידוב "אמנות הטיעון והשכנוע" במשרד יגאל ארנון

מק"ט:18-0307
11.07 הרצאתו של יוני כהן אידוב "אמנות הטיעון והשכנוע" במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ

מק"ט:18-0306
16.07 הרצאתו של משה שי "צפון קוריאה" במשרד הסנגוריה הציבורית

מק"ט:18-0303
26.07 הרצאתו של נדב בן יהודה "חילוץ בדרך לפסגה" במשרד אגמון רוזנברג

מק"ט:18-0300