ועדות משרדיות

22.02 ועדה משרדית ד"ר נועם פיינהולץ העברת מסרים

מק"ט:18-0130
08.03 ועדה משרדית הסנגוריה הציבורית נועם פיינהולץ העברת מסרים אפקטיבית

מק"ט:18-0131
22.03 ועדה מצולמת פסיכיאטריה פסיכולוגיה ומשפט

מק"ט:18-0077
26.03 ועדה משרדית ענת הכט קול הגוף

מק"ט:18-0132
28.03 ועדה משרדית יניב לויתן לוחמה פסיכולוגית בעסקים

מק"ט:18-0133