השתלמויות

05.03 השתלמות פשיטת רגל (מ.מרכז)

מק"ט:18-0027
07.03 השתלמות השלכות של פגיעות ראש (מ.מרכז)

מק"ט:18-0028
15.03 השתלמות ניהול משא ומתן (מ.מרכז)

מק"ט:18-0030