השתלמויות

15.10 השתלמות המערך המשמעתי

מק"ט:18-0001
03.01 השתלמות שינויים בדיני משפחה (מ.מרכז)

מק"ט:18-0006
17.01 השתלמות בסיסית במקרקעין (מ.מרכז)

מק"ט:18-0013
04.02 השתלמות תחשיבי נזק הלכה למעשה (מ.מרכז)

מק"ט:18-0019
18.02 השתלמות דיני נזיקין (מ.מרכז)

מק"ט:18-0024
05.03 השתלמות פשיטת רגל (מ.מרכז)

מק"ט:18-0027
07.03 השתלמות השלכות של פגיעות ראש (מ.מרכז)

מק"ט:18-0028
15.03 השתלמות ניהול משא ומתן (מ.מרכז)

מק"ט:18-0030