סיור משפטי

29.03 סיור מקצועי בבית המשפט העליון

מק"ט:2017-0687
05.05 סיור משפטי בשביל האהבה יפו

מק"ט:2017-0681
02.06 סיור משפטי - סיור בגן מאיר בעקבות רצח ארלוזורוב

מק"ט:2017-0682