סיור משפטי

03.08 סיור לימודי: הצד הנשי של יפו

מק"ט:2017-0813
14.09 סיור לימודי בעג'מי

מק"ט:2017-0814