ועדות מקצועיות
07.10 ועדה מצולמת-ירושה

מק"ט:18-0450
09.10 ועדה מצולמת- קניין ומקרקעין

מק"ט:18-0451
14.10 ועדה מצולמת- מע"מ

מק"ט:18-0452
25.10 ועדה מצולמת- יפוי כח מתמשך

מק"ט:18-0454
31.10 ועדה מצולמת- פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ומשפט

מק"ט:18-0455
04.11 ועדה מצולמת- ועדה לעניינים פליליים

מק"ט:18-0456
05.11 מבט מבפנים- ועדת ירושה

מק"ט:18-0457
12.11 ועדת מע"מ

מק"ט:18-0458