ועדות מקצועיות

02.06 ועדת פסיכיאטריה- התהליך הפסיכולוגי של קבלת החלטות עו"ד

מק"ט:19-0312
02.06 פרויקט משלבים ידיים- ועדת מע"מ של מחוז תל-אביב וועדות מיסוי מקרקעין מחוז תל-אביב והמרכז

מק"ט:19-0181
26.06 פרויקט משלבים ידיים- פורום בריאות ארצי וועדת פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ומשפט

מק"ט:19-0182