המדרשה להשתלמות עו"ד
28.12 השתלמות עומק: הכשרת דירקטורים

מק"ט:2016-M126
23.01 השתלמות עומק : מיסוי מקרקעין

מק"ט:2017-M010
23.01 השתלמות עומק: מיסוי מקרקעין- עלות מפגש בודד

מק"ט:2017-M011
30.01 השתלמות עומק: רשלנות רפואית

מק"ט:2017-M012
30.01 השתלמות עומק: רשלנות רפואית - עלות מפגש בודד

מק"ט:2017-M013
30.03 סדנת צוואות וירושות 30.03

מק"ט:2017-M025
19.04 השתלמות צעדים ראשונים בבית המשפט

מק"ט:2017-M026
19.04 השתלמות: צעדים ראשונים בבית המשפט - מפגש בודד

מק"ט:2017-M027