המדרשה להשתלמות עו"ד
11.03 הדין הפלילי מפגש בודד

מק"ט:2019-M015
05.05 עיסקאות מקרקעין

מק"ט:2019-M041
13.05 הכשרת דירקטורים

מק"ט:2019-M044
14.05 הוצאה לפועל

מק"ט:2019-M045
15.05 רשויות מקומיות

מק"ט:2019-M018
15.05 רשויות מקומיות מפגש בודד

מק"ט:2019-M019
05.06 ניתוח דוחות כספיים בחשיבה מיסויית

מק"ט:2019-M038
16.06 דיני מכרזים

מק"ט:2019-M046