המדרשה להשתלמות עו"ד
28.05 השתלמות המשפט בעולם הסייבר

מק"ט:2017-M048
28.05 השתלמות המשפט בעולם הסייבר - מפגש בודד

מק"ט:2017-M049
28.05 השתלמות עומק תכנון ובניה היטל השבחה

מק"ט:2017-M050
28.05 השתלמות עומק תכנון ובניה והיטל השבחה - מפגש בודד

מק"ט:2017-M051
28.05 הכשרת דירקטורים חיפה

מק"ט:2017-M039
28.05 הכשרת דירקטורים חיפה מפגש בודד

מק"ט:2017-M040
29.05 השתלמות עומק ניסוח משפטי

מק"ט:2017-M053
29.05 השתלמות עומק חדלות פירעון - פרקטיקה הלכה למעשה

מק"ט:2017-M055