המדרשה להשתלמות עו"ד
05.09 קורס נוטריונים תל אביב ספטמבר

מק"ט:2017-M079
03.10 צעד אחר צעד הדרכה על מערכת מייצגים (מ.ירושלים)

מק"ט:2017-M093
15.10 צעד אחר צעד הדרכה על מערכת מייצגים (באר שבע)

מק"ט:2017-M095
18.10 צעד אחר צעד הדרכה על מערכת מייצגים (מ.חיפה)

מק"ט:2017-M094
19.10 ניתוח דוחות כספיים מחוז חיפה

מק"ט:2017-M098
19.10 ניתוח דוחות כספיים מחוז חיפה מפגש בודד

מק"ט:2017-M099
24.10 השתלמות לפי חוק הנוטריונים - באר שבע

מק"ט:2017-M088
25.10 צעד אחר צעד הדרכה על מערכת מייצגים מ.תל אביב 2

מק"ט:2017-M092