המדרשה להשתלמות עו"ד
31.10 אנגלית למשפטנים

מק"ט:2018-M134
04.11 פרקטיקה ועדכונים עסקאות מקרקעין

מק"ט:2018-M127
04.11 פרקטיקה ועדכונים עסקאות מקרקעין מפגש בודד

מק"ט:2018-M128
08.11 הגבלים עסקיים

מק"ט:2018-M118
08.11 הגבלים עסקיים מפגש בודד

מק"ט:2018-M119
13.11 משפט צבאי

מק"ט:2018-M124
13.11 משפט צבאי מפגש בודד

מק"ט:2018-M125
15.11 דיני משפחה וירושה

מק"ט:2018-M112