המדרשה להשתלמות עו"ד
10.01 חדלות פירעון מחוז דרום

מק"ט:2019-M024
10.01 חדלות פירעון מחוז דרום מפגש בודד

מק"ט:2019-M025
30.01 הלבנת הון מפגש בודד

מק"ט:2019-M002
05.02 סוגיות נבחרות בדיני עבודה

מק"ט:2019-M005
05.02 סוגיות נבחרות בדיני עבודה מפגש בודד

מק"ט:2019-M006
07.02 חדלות פירעון מפגש בודד

מק"ט:2019-M008
12.02 דיני ביטוח מפגש בודד

מק"ט:2019-M010
12.02 ארגז הכלים המשפטי מפגש בודד

מק"ט:2019-M011