אירועי תרבות
23.08 האחרים

שורות 3+4+5

מק"ט:2018-0336
24.08 מפגש מושונוב-יגור

שורה 14

מק"ט:2018-0312
24.08 דרור קרן

מק"ט:2018-0357
26.08 רונן בארץ הסיפורים

שורה 13

מק"ט:2018-0311
28.08 הבית של יעל

שורת 8+11

מק"ט:2018-0341
30.08 ליצן החצר

מק"ט:2018-0350
30.08 שלום אסייג

מק"ט:2018-0358
05.09 הכתובה-בית צבי

מק"ט:2018-0359