ועדות קשר
04.07 גונן בן יצחק בהרצאתו: "הנסיך הירוק" במשרד עו"ד ליפא מאיר

מק"ט:18-0383
08.07 נדב בן יהודה בהרצאתו: "חילוץ בדרך לפסגה" במשרד עו"ד יגאל ארנון

מק"ט:18-0382
11.07 ערן כץ בהרצאתו: "האינטליגנציה של ההצלחה" במשרד עו"ד פרל כהן

מק"ט:18-0384
16.07 משה שי בהרצאתו: "צפון קוריאה" בסנגוריה הציבורית

מק"ט:18-0385
26.07 נדב בן יהודה בהרצאתו: "חילוץ בדרך לפסגה" במשרד עו"ד אגמון רוזנברג

מק"ט:18-0386
15.08 גונן בן יצחק בהרצאתו: "הנסיך הירוק" במשרד עו"ד המבורגר עברון

מק"ט:18-0380
02.09 "משפחה זה עסק - חשיבה כלכלית בניהול משק הבית" בועדת קשר גבעתיים

מק"ט:18-0390
03.09 "אומנות הליטיגציה" בועדת קשר הרצליה

מק"ט:18-0391