סדנאות
09.01 תיקי רכב

מק"ט:2019-0075
28.03 נקודת הממשק בין דיני משפחה לבין דיני מקרקעין וקניין

מק"ט:2019-0078
12.05 סדנה לחישוב מס שבח

מק"ט:2019-0153
07.04 סדנה הגבלים עסקיים

מק"ט:2019-0154
03.06 סדנה בחדלות פירעון

מק"ט:2019-0155
10.04 סדנה בדיני פשיטת רגל

מק"ט:2019-0156
08.04 סדנה תובענות ייצוגיות

מק"ט:2019-0157
16.06 סדנה תחשיבי נזק

מק"ט:2019-0158