ערבי עיון
02.07 השקת ספר שירה – “את לי עוגן”

מק"ט:18-0338
02.07 מעמדו של נפגע העבירה בהליך השיפוטי – הביטים מהמשפט הפלילי וחידושי חקיקה

מק"ט:18-0339
03.07 סיוע משפטי - זכויות אדם וייצוג משפטי

מק"ט:18-0340
08.07 השקת ספר - דיני ארנונה פרשנות הלכה ומעשה

מק"ט:18-0341
10.07 חקירת מומחים

מק"ט:18-0342
12.07 ההקדשות הדתיים בישראל, מגמות, תהליכים וחסמים

מק"ט:18-0343
15.07 הלכת בע”מ 919/15 ותקפות הלכת שרגאי בר”ע 120/69 - פרשנות בתי הדין הרבניים

מק"ט:18-0344
15.07 עדכונים וחידושים במיסוי מקרקעין

מק"ט:18-0345