ערבי עיון
24.03 הרצאה עם כבוד השופט (בדימוס) אשר דן גרוניס

מק"ט:17-0250
26.03 ערב עיון: רב שיח - סוגיות מיוחדות בדיני משפחה (מ. מרכז)

מק"ט:17-0021
27.03 ערב עיון: גורל מתנות והענקות במסגרת הליך פירוד וגירושין (מ. מרכז)

מק"ט:17-0022
28.03 ערב עיון: בדלתיים פתוחות - החולה בנפשו (מ. מרכז)

מק"ט:17-0026
30.03 ערב עיון: דיני נזיקין (מ. מרכז)

מק"ט:17-0023
30.03 כנס בנושא סוגיות נבחרות בדיני ביטוח

מק"ט:17-0127
03.04 ערב עיון בנושא משחקים בקניין רוחני

מק"ט:17-0128
04.04 סדנה: סוד ההצלחה העסקית (מרכז)

מק"ט:17-0149