ראשי
06.12 תוספת עבור רישום טלפוני

מק"ט:2016-2016
28.02 ערב עיון סוגיות נבחרות בדיני מכרזים

מק"ט:17-0097
28.05 השתלמות עומק תכנון ובניה היטל השבחה

מק"ט:2017-M050
28.05 השתלמות בנושא חידושים והלכות בבתי הדין הרבניים

מק"ט:2017-0679
28.05 הכשרת דירקטורים חיפה

מק"ט:2017-M039
29.05 השתלמות עומק ניסוח משפטי

מק"ט:2017-M053
07.06 סדנה ליטיגציה אזרחית

מק"ט:2017-M063
18.06 קייטנת גלישה

2 מחזורים

מק"ט:2017-0784